De ondernemer en een echtscheiding

Echtscheiding_Unsplash

Foto: Unsplash

Dat een echtscheiding emotionele gevolgen heeft, is bekend. Maar een scheiding heeft ook financiële gevolgen en al helemaal als er een eigen onderneming is. Wanneer u of uw partner een eigen onderneming heeft, moet er meer worden geregeld. Daar komen allerlei (juridische) vragen bij kijken.

Wat gebeurt er met de onderneming in geval van een echtscheiding, hoe stel je deze veilig of valt de onderneming misschien wel in de huwelijkse gemeenschap van goederen, die achteraf verdeeld moet worden? Deskundige hulp is hierbij noodzakelijk, omdat de praktijk soms anders kan uitpakken dan gedacht.
Allereerst is het belangrijk om het voortbestaan van het bedrijf veilig te stellen; het is van belang om te beginnen met een grondige inventarisatie van de financiën. Het is aan te raden om dit te laten doen door een deskundige.

Het voortbestaan van de onderneming is voor zowel u, de ondernemer, als uw partner van belang. Uw partner wil zich geen zorgen maken over de financiën en u wilt verder met de onderneming.

Alimentatie en pensioen

Wanneer u gaat scheiden, is de kans aanwezig dat u partner- en/of kinderalimentatie moet gaan betalen. Hierbij is het resultaat van de onderneming van belang. Hoe hoger het resultaat, des te meer alimentatie u waarschijnlijk moet gaan betalen.

Als u bent gescheiden, heeft uw partner recht op een gedeelte van uw pensioen. Omdat het bij pensioenen vaak gaat om grote bedragen, is het verstandig om een jurist in te schakelen.

Daarnaast speelt ook de wijze waarop u getrouwd bent een grote rol. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd, dan valt uw onderneming of uw aandeel waarschijnlijk in de huwelijkse gemeenschap. Dit houdt in dat de waarde van de onderneming verdeeld moeten worden tussen u en uw partner. Dit is anders als u bent getrouwd op huwelijkse voorwaarden. De verdeling hangt dan af van de gemaakte afspraken.

Dienstverband

Als uw partner officieel ook nog bij uw onderneming in dienst is, moet allereerst gekeken worden of u nog samen kunt werken en natuurlijk of u dit beiden nog wel wilt. Als het antwoord ‘Nee’ is, dan zal het dienstverband volgens de juiste regels moeten worden ontbonden.

Het fijnste is natuurlijk als u er samen uit kunt komen, hierdoor zal de procedure minder lang en emotioneel zijn. Door elkaar dwars te liggen, wordt het een langdurige, emotionele en zware procedure waar veel bij komt kijken en waardoor een van jullie of allebei straks financieel in de problemen kan komen. Hier wordt natuurlijk niemand vrolijk van. Het is raadzaam een deskundige in te schakelen, om problemen achteraf te voorkomen.

Dossiers
Lees ook
Ontslag door corona

Ontslag door corona

Corona heeft veel veranderd: de anderhalvemetersamenleving is ingevoerd en iedereen werkt zoveel mogelijk thuis. Op de werkvloer geldt dat je bij klachten thuisblijft en je gezinsleden ook. Hierover komen vanuit de praktijk veel (juridische) vragen. Kunnen werknemers zich ziekmelden of moeten ze onbetaalde verlofuren opnemen? Wie betaalt de loonkosten...

Transitievergoeding

Transitievergoeding

Het uitgangspunt in de wet is dat iedere werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, recht heeft op een transitievergoeding. Dit geldt niet als de werknemer ‘ernstig verwijtbaar’ heeft gehandeld. De lat voor ernstige verwijtbaarheid ligt echter hoog.

Ontslag op staande voet door ‘diefstal’?

Ontslag op staande voet door ‘diefstal’?

Als werkgever kunt u met een werknemer die zonder toestemming geld of goederen van u steelt worden geconfronteerd. De vraag is dan of u de betreffende werknemer op staande voet mag ontslaan.