Laat geen geld liggen!

Profinis_Gerrit van den Berg

Het inkomensplaatje van veel belastingplichtigen zal er door corona anders uitzien dan voorgaande jaren. Zijn er naast de overheidsmaatregelen nog meer mogelijkheden om de pijn wat te verzachten?

De overheid probeert via diverse steunmaatregelingen het wegvallen van inkomen zoveel mogelijk te voorkomen. Ook geldverstrekkers proberen met betaalpauzes de druk wat van de ketel te halen. Onderstaand nog enkele andere mogelijkheden en aandachtspunten om geen geld te laten liggen.

Middeling van inkomen mogelijk?

Belastingplichtigen met een wisselend inkomen, kunnen middeling aanvragen bij de Belastingdienst en zo inkomstenbelasting terugontvangen. Bij middeling wordt de verschuldigde belasting berekend alsof de inkomsten over drie achtereenvolgende jaren gelijkmatig zijn verkregen.

Middeling is voordelig omdat zo de progressie van het belastingtarief gedeeltelijk kan worden ontgaan. Inkomens in box 1 over de periode 2018 t/m 2020 van bijvoorbeeld € 140.000, € 20.000 en € 5.000 worden gezamenlijk voor € 10.656 zwaarder belast dan wanneer het inkomen over deze jaren ieder jaar € 55.000 zou bedragen. Dit verschil kan op € 545 na terugontvangen worden. In bovenstaand voorbeeld levert middeling dus € 10.656 -/- € 545 ofwel € 10.111 op.

Bij een verzoek aan de Belastingdienst hoeft geen berekening meegeleverd te worden. Wel moet aangegeven worden over welke jaren er gemiddeld moet worden. Het is namelijk niet mogelijk om een jaar meerdere keren in een middelingsverzoek mee te nemen.

Zijn tegemoetkomingen wel belast?

Tegemoetkomingen als gevolg van de aanvraag van de TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en TOFA (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten) zijn belast. U dient in de aangifte dus de vooraf ingevulde gegevens te controleren op juistheid. Ondernemers dienen in de aangifte ook rekening te houden met het feit, dat de tegemoetkomingen voor vaste lasten vanwege corona in de vorm van TOGS en TVL onbelast zijn. De kosten zijn daarentegen wel aftrekbaar van de winst. Op het moment van schrijven van dit artikel was nog onduidelijk of de subsidie stilliggen COVID-19 van Nederlandse kotters ook onbelast is. Daarover zijn gesprekken gaande met de directie Fiscale en Juridische Zaken van het Ministerie van Financiën.

Versoepeling urencriterium

Voor ondernemers die vanwege corona minder uren in het bedrijf hebben kunnen werken is een versoepeling van het zogenaamde urencriterium voor ondernemers in het leven geroepen. Hierdoor kunnen ondernemers toch aan het urencriterium voldoen. Dat is goed nieuws, omdat normaal gesproken voor de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve er voldaan moet worden aan het urencriterium van ten minste 1225 bestede uren per kalenderjaar voor uw onderneming. Door de coronacrisis kon hier in 2020 en kan er in 2021 misschien niet aan voldaan worden. Om dit risico te beperken, geldt er een goedkeuring voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020 en van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. U mag er in die periode van uitgaan dat u ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed. Ook als u dat niet werkelijk hebt gedaan. Voor startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en seizoensgebonden ondernemers gelden ook versoepelingen m.b.t. het urencriterium.

Profinis

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Lees alle columns van Profinis in ons dossier Financieel.

Dossiers
Lees ook
Statiegeld op kleine plastic flesjes op 1 juli van start

Statiegeld op kleine plastic flesjes op 1 juli van start

Op kleine plastic flesjes frisdrank en water zit vanaf 1 juli 2021 €0,15 statiegeld. Je herkent de flesjes aan het nieuwe statiegeldlogo (zie afbeelding in artikel). De komende tijd moet blijken of de nieuwe regeling helpt tegen straatafval en of producenten gaan overstappen op andere verpakkingen.

Versoepelingen coronamaatregelen op 5 juni

Versoepelingen coronamaatregelen op 5 juni

De regering heeft besloten om op 5 juni de coronamaatregelen te versoepelen. Stap 3 van het openingsplan gaat in. Onder andere musea, theaters en bibliotheken mogen weer open. Wat verandert er voor de bakker, slager, slijter en visspecialist?

ING: Miljardenverschuiving van bestedingen aan eten en drinken door corona

ING: Miljardenverschuiving van bestedingen aan eten en drinken door corona

Door de coronapandemie zijn in Nederland de bestedingen aan eten en drinken verschoven. Uit onderzoek van het ING Economisch Bureau blijkt dat de uitgaven in de horeca daalden, terwijl deze in de supermarkt en speciaalzaken toenamen. Ook online nam een vlucht. De onderzoekers concluderen dat de afzetmarkt voor voedingsbedrijven structureel is veranderd