Laatste mogelijkheid TVL?!

Profinis_Gerrit van den Berg

Het was de verwachting dat er door de coronacrisis veel bedrijven failliet zouden gaan. Als tegemoetkoming heeft de overheid de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)-regeling in het leven geroepen. Check of u voldoet aan de voorwaarden.

De TVL is verdeeld in vier tijdvakken. Het eerste tijdvak liep van juni tot september 2020. Momenteel is de TVL Q2 2021 nog actief. Heeft uw bedrijf meer dan 30% omzetverlies in het 2e kwartaal van 2021 vergeleken met het 2e kwartaal van 2019, dan kunt u in aanmerking komen voor 100% subsidie van het verschil tussen de berekende vaste lasten van het omzetverlies. U dient dan wel minimaal € 1.500 berekende vaste lasten per kwartaal te hebben. Dit was eerst € 3.000, maar vanaf TVL Q1 2021 is dit bedrag verlaagd.

Sectorspecifieke opslagen worden automatisch bij de TVL berekend. Qua vaste lasten moet u denken aan bijvoorbeeld huur, pacht, verzekeringen en dergelijke. Loonkosten horen hier niet bij. Deze worden gecompenseerd door de NOW regeling. Uw bedrijf moet vóór 15 maart 2020 opgericht zijn en ingeschreven staan in het KVK Handelsregister. Uw bedrijf dient een fysieke vestiging in Nederland te hebben. Ook niet-mkb-bedrijven met meer dan 250 werknemers hebben inmiddels toegang tot de TVL.

De werkelijke vaste lasten zijn niet bepalend. Het percentage vaste lasten van uw onderneming is afhankelijk van de sector waarin u onderneemt. Er is per sector op basis van cijfers van het CBS bepaald welk percentage aan vaste lasten gebruikelijk is in uw sector. Het percentage vaste lasten voor de SBI -code 0311 ‘zee- en kustvisserij’ is bijvoorbeeld vastgesteld op 20%. Enkele bedrijven en instellingen zijn uitgesloten, zoals bijvoorbeeld overheidsbedrijven. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen hoofd- en nevenactiviteit.

Uiterste aanvraagdatum

Voorwaarde is dat het bedrijf op basis van de hoofdactiviteit toegang heeft tot de TVL. De aanvraagtermijn voor de TVL is op verzoek verruimd. Uiterste aanvraagtermijn voor TVL Q2 2021 was op moment schrijven van dit artikel nog niet bekend. Het minimum subsidiebedrag bedraagt € 1.500. Mkb-bedrijven tot 250 werknemers ontvangen een subsidie van maximaal 550.000 euro. Niet-mkb-bedrijven ontvangen maximaal 600.000 euro.

Overige bepalingen en aanvragen

Er geldt als eis, dat er minstens 1 vestiging van de onderneming een ander adres heeft dan het privéadres. Ook een vestiging die los staat van de privéwoning en een eigen opgang of toegang heeft voldoet. Omdat dit voor bepaalde sectoren problemen opleverde zijn er een aantal uitzonderingen op de vestigingseis. Te denken valt bijvoorbeeld aan zee- en kustvaart (SBI-code 50.20).

Per bedrijf geldt een maximum bedrag aan totale overheidssteun van € 800.000 na ontvangst van TVL. Sommige ontvangsten, zoals de NOW, tellen niet mee in dit bedrag. De aanvraag dient tijdig te gebeuren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De subsidie kunt u zelf of door een gemachtigde laten aanvragen. Dat kan alleen als u bij de KvK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van de onderneming. Schakel anders uw adviseur in voor hulp.

Profinis

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Lees alle columns van Profinis in ons dossier Financieel.

Dossiers
Lees ook
Kansen door corona

Kansen door corona

Kansen door corona is een tegendraads boek dat de positieve effecten van de coronacrisis behandelt. Met dit boek brengen Tom Sleeuwaert en Jan Anton Brouwer hulde aan de creativiteit die de coronacrisis aangewakkerd heeft.

Overheid stopt met reguliere coronasteun aan bedrijven

Overheid stopt met reguliere coronasteun aan bedrijven

Vanaf 1 oktober stopt de overheid met coronasteun aan bedrijven. Alleen voor sectoren die nog niet helemaal van het slot kunnen, zoals de evenementensector en de nachthorea, komt er een regeling. Dat maakte de overheid 30 augustus bekend.

Actuele trends in de foodbranche volgens SBB

Actuele trends in de foodbranche volgens SBB

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft een trendrapport uitgebracht voor de sector Voedsel, Groen en Gastvrij. SBB signaleert onder andere bewust consu(mind)eren met plantaardige vleesvervangers en E-business voor bakkerijen en slagerijen.