Schending concurrentiebeding

Smit en Smit Advocaten

In een recente zaak die bij de Rechtbank Noord-Holland locatie Zaanstad speelde, ging het met name om de vraag of een werknemer in strijd heeft gehandeld met het concurrentiebeding en of hij moet worden veroordeeld tot betaling van een (relatief) hoge contractuele boete. 

Als werkgever kunt u naast een concurrentie­beding ook een boetebeding in de arbeids­overeenkomst opnemen. Dat is tevens verstandig. Soms worden hier behoorlijk hoge bedragen in opgenomen. De vraag speelt bij werkgevers vaak of je bij overtreding van het concurrentiebeding, daadwerkelijk het volledige boetebedrag bij de (ex)werknemer kunt vorderen.

Voorwaarden

Uiteraard zijn aan een boetebeding wettelijke voorwaarden gebonden. Als aan alle wettelijke vereisten is voldaan - dit moet onder meer schriftelijk zijn overeengekomen - en er sprake is van een overtreding van het concurrentie­beding, dan kan de werkgever de boete van de werknemer vorderen. Dit kan soms behoorlijk oplopen. Dan komt de vraag of de rechter de gevorderde boete kan verlagen.

De case

In een recente zaak is een werknemer bij de concurrent van de werkgever in dienst getreden, terwijl dat op grond van de arbeids­overeenkomst niet was toegestaan. De rechter vindt het overeengekomen concurrentiebeding en het boetebeding duidelijk en daarmee rechtsgeldig. Op grond van de arbeidsovereenkomst in deze kwestie geldt een boete van € 5.000 ineens en € 2.500 per dag vanaf het moment dat de overtreding is ingegaan. Werkgever maakt aanspraak op een boete van € 892.500 (!). 

De werknemer vraagt de rechter om de boete te verlagen omdat hij vindt dat de boete veel te hoog is en hij die niet kan betalen. De rechter gaat mee in dit verweer.

Bij het verzoek tot matiging van een boete, houdt de rechter rekening met de verhouding van de werkelijke schade en de hoogte van de boete, de aard van de overeenkomst, de inhoud van het beding en alle relevante omstandigheden van het geval.

Toewijzing van deze boete zou dus leiden tot betaling van het enorme bedrag. De rechter vindt dat onaanvaardbaar. Hierbij speelt ook een rol dat de werknemer slechts een ‘beperkt’ inkomen heeft en dat er niet veel schade voor werkgever is. De rechter matigt de boete vervolgens tot € 4.000,-.

Matiging is niet standaard

Matiging is alleen aan de orde als het om een buitensporige situatie gaat. Overtreedt een werknemer bewust het concurrentiebeding en vordert de werkgever gezien de feiten en omstandigheden een ‘normale’ boete, dan zal van matiging veelal dus geen sprake zijn.

Logo Smit en smit advocaten_Klein

Smit en Smit Advocaten
Bezoekadres: Prins Bernhardlaan 16, 1131 CH Volendam
Postadres: Postbus 108, 130 AC Volendam
Mr. C.M. (Kees) Smit
Tel. +31 (0)6 20 13 86 69
Mr. J.J.M. (Jack) Smit
Tel. +31 (0)6 20 14 24 49
www.smitensmitadvocaten.nl
info@smitensmitadvocaten.nl

Lees ook
Ontslag door corona

Ontslag door corona

Corona heeft veel veranderd: de anderhalvemetersamenleving is ingevoerd en iedereen werkt zoveel mogelijk thuis. Op de werkvloer geldt dat je bij klachten thuisblijft en je gezinsleden ook. Hierover komen vanuit de praktijk veel (juridische) vragen. Kunnen werknemers zich ziekmelden of moeten ze onbetaalde verlofuren opnemen? Wie betaalt de loonkosten...

Transitievergoeding

Transitievergoeding

Het uitgangspunt in de wet is dat iedere werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, recht heeft op een transitievergoeding. Dit geldt niet als de werknemer ‘ernstig verwijtbaar’ heeft gehandeld. De lat voor ernstige verwijtbaarheid ligt echter hoog.

Ontslag op staande voet door ‘diefstal’?

Ontslag op staande voet door ‘diefstal’?

Als werkgever kunt u met een werknemer die zonder toestemming geld of goederen van u steelt worden geconfronteerd. De vraag is dan of u de betreffende werknemer op staande voet mag ontslaan.