Wijzigingen in arbeidsrecht

Vrouwe Justitia_pixabay

Foto: Sang Hyun Cho / Pixabay

Het nieuwe jaar is weer begonnen. Hieronder een greep uit de wijzigingen die in 2022 op het vlak van het arbeidsrecht gelden.

Ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op een ouderschapsverlofuitkering voor de duur van 9 weken bij opname van ouderschapsverlof. Hierbij krijgen werknemers dan 50 procent van hun dagloon doorbetaald tot 50 procent van het maximumdagloon. Werknemers die hiervan gebruik willen maken dienen het betaalde ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind op te nemen, anders komt dit recht te vervallen. De overige 17 weken verlof van de in totaal 26 weken ouderschaps­verlof blijven onbetaald en kunnen tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen. Als werkgever is het verstandig hier aandacht aan te geven en reglementen hierop aan te passen.

Verboden te roken

Met ingang van 1 januari 2022 moeten alle rookruimtes op het werk gesloten zijn. Dit betekent dat rokende werk­nemers vanaf dat moment alleen nog in de buitenlucht mogen roken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zal hierop toezicht houden en zo nodig handhavend optreden. Als werkgever is het toegestaan om het hele bedrijfsterrein rookvrij te verklaren. Werkgevers mogen een beschutte rookplek, zoals een abri, inrichten op een buitenterrein bij het bedrijfsgebouw. Bedrijfsvoertuigen worden aangemerkt als werkplek waar het rookverbod dus ook geldt. Het advies aan werkgevers is dan ook hun rookbeleid hierop zo spoedig mogelijk aan te passen.

Transitievergoeding

De verwachting is dat in 2022 de maximale transitie­vergoeding weer iets zal stijgen. Deze was in 2021 €84.000 of, als het jaarsalaris van de werknemer hoger is dan €84.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris. Het maximum­bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen.

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Veel werkgevers willen een vergoeding geven voor extra kosten in verband met thuiswerken. Het gaat hier om een forfaitair bedrag van maximaal €2 per thuisgewerkte dag of een deel daarvan. Dit maakt het mogelijk dat deze vergoeding vrij van loonheffingen door de werkgever kan worden toegekend. Deze onbelaste vergoeding mag niet samengaan met een reiskostenvergoeding voor woon- werkverkeer. Dit betekent dat als een werknemer gedeeltelijk vanaf een vaste werkplek werkt en gedeeltelijk thuiswerkt, er gekozen dient te worden tussen een vergoeding van de reiskosten voor woon-werkverkeer of een thuiswerkvergoeding.

Transitievergoeding kleine werkgevers

Sinds 2021 hebben kleine werkgevers die hun onderneming stoppen vanwege pensionering of overlijden van de eigenaar, recht op compensatie van de betaalde transitievergoeding. De mogelijkheid tot compensatie bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de werkgever heeft vertraging opgelopen en zal naar alle waarschijnlijkheid op het vroegst in werking treden na de zomer 2022.

Heeft u vragen over dit of een ander juridisch onderwerp? Bel of mail dan Smit & Smit Advocaten.

Logo Smit en smit advocaten_Klein
Smit en Smit Advocaten
Bezoekadres: Prins Bernhardlaan 16, 1131 CH Volendam
Postadres: Postbus 108, 130 AC Volendam
Mr. C.M. (Kees) Smit
Tel. +31 (0)6 20 13 86 69
Mr. J.J.M. (Jack) Smit
Tel. +31 (0)6 20 14 24 49

info@smitensmitadvocaten.nl

Dossiers
Lees ook
Helft ambachtelijke bedrijven informeert klant onvoldoende over allergenen

Helft ambachtelijke bedrijven informeert klant onvoldoende over allergenen

Veel retail, ambachtelijke en horecabedrijven informeren klanten niet goed over de allergenen in voedsel. Dat concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op basis van de inspecties van ruim 5.000 bedrijven in 2021.

Alcoholvrije pop-up Slijterij DROOG in Amsterdam

Alcoholvrije pop-up Slijterij DROOG in Amsterdam

In Amsterdam opende vrijdag 20 mei de alcoholvrije pop-up Slijterij DROOG. Een samenwerking van non-alcoholisch spirit-merk Seedlip en Butcha. Tot en met 29 mei dagen Samuel Levie en Ben Branson mensen uit om een kijkje te nemen in de keuken van alcoholvrije mixology.

Subsidie voor advies bij verduurzaming mkb-ondernemers

Subsidie voor advies bij verduurzaming mkb-ondernemers

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) komt met de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) voor mkb-ondernemers die geen wettelijke plicht hebben tot energiebesparing maar er wel mee aan de slag willen. Met deze subsidie kunnen ze een adviseur in huren voor advies en ondersteuning bij de uitvoering van maatregelen.