Webinar 'Praktijkleren in het mbo'

Stage_Pixabay

Foto: Pixabay

VNO-NCW, MKB-Nederland en SBB organiseren op 27 en 29 januari het webinar ‘Praktijkleren in het mbo’ om organisaties te informeren over de mogelijkheden van het derde steun- en herstelpakket voor het om- en bijscholen van (nieuwe) medewerkers.

"Hoewel de concretisering van de vergoedings- en subsidieregelingen nog in volle gang is, willen wij u graag in een onlinebijeenkomst bijpraten over de hoofdlijnen", melden VNO-NCW, MKB-Nederland en SBB in het persbericht. Het webinar biedt informatie over de vormen van praktijkleren in het mbo. Het toont hoe nieuwe medewerkers via kortdurende mbo-trajecten worden omgeschoold, zodat zij inzetbaar zijn in een organisatie. Daarnaast informeert het webinar over het derde steun- en herstelpakket.

Deze voorlichtingsbijeenkomst is gericht op leerbedrijven, brancheorganisaties en O&O-fondsen. Ook als een ondernemer geen erkend leerbedrijf heeft, maar wel openstaat voor het opleiden van (nieuwe) werknemers, is de voorlichting interessant.

Belangstellenden kunnen zich online aanmelden voor een van de twee webinars.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=T3y5lL5XeE23mNdlB7ZQ5S_75DtboZxAmpRLsDy2OIhUNllXWDhZSU9IUjY3UEhYVlFVVTIxUlFPTi4u