In memoriam Joop Holsteijn

Joop Holsteijn_Klare taal

Op 12 december 2019 is op 93-jarige leeftijd in Donderen overleden Eltjo Pieter Holsteijn, Joop. Hij is per 7 november 1977 benoemd tot erelid van de Koninklijke SlijtersUnie, toen nog geheten Verenigde Nederlandse Slijters (VNS). De onderscheiding was verleend als bewijs van dank en erkentelijkheid voor veelvuldige en waardevolle diensten aan de VNS.

Zoals hij het zelf noteerde bij zijn afscheid op 24 oktober 1988: ’40 jr. lid VNS+W – 36 jr. bestuurslid – 16 jr. secr. pm.’ In 1984 was aan de VNS de letter W toegevoegd voor de Wijnhandelaren. Hij was de eerste in Nederland die het diploma voor gedistilleerd behaalde en de bedenker van de graanjenever met de merknaam ‘Niks’, ook nu nog altijd verkrijgbaar.

De bijzondere betekenis van Joop voor de slijtersbranche kan al worden afgeleid uit het feit dat het erelidmaatschap van de VNS in de loop der jaren aan slechts een handvol slijters ten deel is gevallen. Joop was daar één van. Uit het feit dat hij de eerste in Nederland was die het diploma voor gedestilleerd behaalde, blijkt dat hij toen al de waarde inzag van het onderscheidend vermogen van de slijter met vakkennis.

Het bestuur van de Koninklijke SlijtersUnie heeft Joop herdacht tijdens de vergadering van 17 februari jl. 

Dit is een bericht van de Koninklijke SlijtersUnie uit Klare Taal. Lees hier de meest recente uitgave van Klare Taal nummer 146.

Dossiers
Lees ook
Alcohol op elke hoek van de straat: willen we dat?

Alcohol op elke hoek van de straat: willen we dat?

Deze maand heeft VVD Kamerlid Erik Ziengs zijn definitieve wetsvoorstel ingediend voor het versoepelen van de regels voor de verkoop en het schenken van alcohol. De strekking van deze wet is dat gemeenten een Drank- en Horecawetvergunning kunnen geven aan bijna iedere lokale winkel en dienstverlener die bier en wijn als nevenactiviteit wil verkopen...

Kennismaking nieuwe bestuursleden - Peter van Sloun

Kennismaking nieuwe bestuursleden - Peter van Sloun

Op 25 mei jl. zijn tijdens de algemene ledenvergadering van de SlijtersUnie – die in verband met Covid-19 digitaal plaats vond – Dennis Poldervaart en Peter van Sloun verkozen tot nieuwe bestuursleden. In dit artikel maken we kennis met Peter.

Kennismaking nieuwe bestuursleden Koninklijke Slijtersunie - Dennis Poldervaart

Kennismaking nieuwe bestuursleden Koninklijke Slijtersunie - Dennis Poldervaart

Op 25 mei jl. zijn tijdens de algemene ledenvergadering van de SlijtersUnie – die in verband met Covid-19 digitaal plaats vond – Dennis Poldervaart en Peter van Sloun verkozen tot nieuwe bestuursleden. In dit artikel maken we kennis met Dennis.