In memoriam Joop Holsteijn

Joop Holsteijn_Klare taal

Op 12 december 2019 is op 93-jarige leeftijd in Donderen overleden Eltjo Pieter Holsteijn, Joop. Hij is per 7 november 1977 benoemd tot erelid van de Koninklijke SlijtersUnie, toen nog geheten Verenigde Nederlandse Slijters (VNS). De onderscheiding was verleend als bewijs van dank en erkentelijkheid voor veelvuldige en waardevolle diensten aan de VNS.

Zoals hij het zelf noteerde bij zijn afscheid op 24 oktober 1988: ’40 jr. lid VNS+W – 36 jr. bestuurslid – 16 jr. secr. pm.’ In 1984 was aan de VNS de letter W toegevoegd voor de Wijnhandelaren. Hij was de eerste in Nederland die het diploma voor gedistilleerd behaalde en de bedenker van de graanjenever met de merknaam ‘Niks’, ook nu nog altijd verkrijgbaar.

De bijzondere betekenis van Joop voor de slijtersbranche kan al worden afgeleid uit het feit dat het erelidmaatschap van de VNS in de loop der jaren aan slechts een handvol slijters ten deel is gevallen. Joop was daar één van. Uit het feit dat hij de eerste in Nederland was die het diploma voor gedestilleerd behaalde, blijkt dat hij toen al de waarde inzag van het onderscheidend vermogen van de slijter met vakkennis.

Het bestuur van de Koninklijke SlijtersUnie heeft Joop herdacht tijdens de vergadering van 17 februari jl. 

Dit is een bericht van de Koninklijke SlijtersUnie uit Klare Taal. Lees hier de meest recente uitgave van Klare Taal nummer 146.

Dossiers
Lees ook
Wijnen enzo in Hooglanderveen

Wijnen enzo in Hooglanderveen

Marcel Meulenbeld is eigenaar van Wijnen enzo in Hooglanderveen, een drankenwinkel waar het voor 98% procent om wijn draait. Marcel importeert bijzondere wijnen uit heel Europa, heeft achter in zijn winkel een proeflokaal en levert aan horeca en sportkantines.

Column Ron Andes - Klare Taal 146

Column Ron Andes - Klare Taal 146

De coronacrisis heeft veel slachtoffers gemaakt. Op moment van schrijven staat hier de teller op 27.000 besmettingen, waarvan 2.900 het ziekbed niet overleefd hebben. Exacte cijfers zijn er niet, want aangezien er geen betrouwbare testmiddelen voorhanden zijn, is dit slechts gebaseerd op de officiële registraties.

Verkoop aan particulieren door zelfbedieningsgroothandels

Verkoop aan particulieren door zelfbedieningsgroothandels

Per 19 maart 2020 heeft het CBL, de koepelorganisatie van supermarkten en foodservicebedrijven, bekend gemaakt dat zelfbedieningsgroothandels per direct toegankelijk zijn voor particulieren. Dit betekent dat alle klanten welkom zijn, dus ook als zij geen ondernemer zijn. Deze maatregel wordt gezien als een noodzakelijke stap om de voedselvoorziening...