Niet meer dan 25 procent korting bij verkoop alcohol

Slijter_pixabay

Foto: Pixabay

Er komt een verbod op prijsacties van meer dan 25 procent korting op de verkoop van alcohol. Dat schrijft staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een kamerbrief over de wijziging van de Drank- en Horecawet. Onderzoeksbureau Panteia voerde hiervoor een nulmeting uit.

Met dit verbod wil de overheid voorkomen dat consumenten vanwege prijsacties meer alcohol kopen dan ze van plan waren. De staatssecretaris verwacht dat deze nieuwe maatregel 1 juli 2021 van kracht wordt. De NVWA wordt verantwoordelijk voor de handhaving. Na twee jaar gaat de overheid de maatregel evalueren. Hiervoor heeft onderzoeksbureau Panteia in 2020 een nulmeting uitgevoerd.

Prijsacties

Het onderzoek van Panteia geeft een overzicht van het huidige aanbod van prijsacties van alcoholhoudende drank, het type van prijsacties en de bijbehorende marketingstrategieën en de wijzen waarop prijsacties het consumentengedrag beïnvloeden. Hieruit blijkt dat supermarkten, slijterijen en grote webshops prijsacties  hebben die variëren van gemiddeld 14 tot 21 procent korting. Een minderheid geeft meer dan 25 procent korting. Bij de supermarkten en landelijke slijterijen is dit om ongeveer een kwart van alle prijsacties.

Overmatig drinken

Bij de meeste prijsacties zijn gericht op het prijsvoordeel en zorgen voor meer verkopen. Hoe hoger de korting, hoe meer er wordt gekocht. Dit geldt volgens Panteia vooral voor kortingen boven de 25 procent. Als consumenten meer alcohol in huis hebben, neemt ook de kans op overmatig drinken ook toe. Als de kortingen van meer dan 25 procent er niet meer zijn verwacht een substantieel deel van de consumenten minder of minder vaak alcohol te kopen. Een derde van de consumenten zegt op zoek te gaan naar alternatieve verkoopkanalen in het buitenland.

Effect verbod

In 2023 gaat Panteia kijken naar het effect van de afschaffing. Dit onderzoek moet laten zien hoe retailers en producenten op het verbod gaan reageren. Mogelijke reacties zijn de prijzen structureel verlagen of meer prijsacties met minder korting. Ook is dan duidelijk welk effect het verbod heeft op het koop- en consumptiegedrag van consumentengedrag. 

Bron: Kamerbrief staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lees ook
Stilzwijgende verlenging van overeenkomsten

Stilzwijgende verlenging van overeenkomsten

Een clausule die vaak in de algemene voorwaarden behorend bij overeenkomsten wordt opgenomen, is het stilzwijgende verlengingsbeding. Dit houdt in dat de overeenkomst tijdig door de tegenpartij dient te worden opgezegd anders zal deze stilzwijgend worden verlengd.

Laat geen geld liggen!

Laat geen geld liggen!

Het inkomensplaatje van veel belastingplichtigen zal er door corona anders uitzien dan voorgaande jaren. Zijn er naast de overheidsmaatregelen nog meer mogelijkheden om de pijn wat te verzachten?

Investering van 2 miljoen voor e-commerce platform Local Heroes

Investering van 2 miljoen voor e-commerce platform Local Heroes

Tijdens de Dragons' Den uitzending van 15 april wist ondernemer Maarten Coumans 2 miljoen euro binnen te halen voor zijn e-commerce platform Local Heroes. Met dit platform kunnen consumenten online boodschappen doen bij lokale onderners, zoals de slager, bakker en visspecialist.