Royal Swinkels Family Brewers verduurzaamt brouwerij in Lieshout

warmwaterbuffer in Lieshout_foto Swinckels

Foto: Swinkels Family Brewers 

Royal Swinkels Family Brewers heeft de brouwerij, de bottelarij en de mouterij in Lieshout verder verduurzaamd. Door de installatie van een warmwaterbuffer realiseert de brouwerij een energiebesparing van ruim 15 procent, gelijk aan 4 miljoen m3 aardgas per jaar.

Centraal in het nieuwe systeem is een grote tank met warm water. Deze tank wordt gevoed met restwarmte uit de brouwerij, bottelarij en mouterij en geeft deze warmte weer door aan de processen die nodig zijn voor het brouwen van bier. Zo gaat de restwarmte niet langer verloren, maar wordt deze hergebruikt. Extra warmtepompen, condensors en rookgaskoelers zorgen dat het warme water op de juiste temperatuur en op het juiste moment op de juiste plek is. Daarnaast gebruikt de brouwer minder stoom, wat ook energiewinst oplevert.

Minder warmtebronnen

Swinkels Family Brewers focust op circulair ondernemen, waarbij circulair produceren en hoogwaardig hergebruik belangrijke onderdelen zijn van het proces. Door efficiënt om te gaan met de vraag en aanbod van warmte in de verschillende productieprocessen, wordt het verlies van energie beperkt. Marthijn Junggeburth, manager duurzaamheid: “Er lopen op het moment verschillende projecten waarmee we ons energieverbruik verder verduurzamen. We focussen allereerst op reduce, dit houdt in dat we ons energieverbruik zo ver mogelijk terugbrengen. Vervolgens kijken we hoe we de energie die we wel gebruiken, zo veel mogelijk kunnen verduurzamen. Met het in gebruik nemen van de warmwaterbuffer is dat gelukt en laten we zien dat het mogelijk is nóg efficiënter om te gaan met warmte. Dit is een enorm belangrijke stap binnen de energietransitie van ons bedrijf. De realisatie van een warmwaterbuffer zorgt ervoor dat er minder warmtebronnen nodig zijn, omdat we vanaf nu de restwarmte kunnen gebruiken in onze brouwprocessen.”

Swinkels Circularity Index

Ook andere productielocaties van Swinkels Family Brewers hebben energiebesparingsprogramma’s, zoals bij de mouterij in de Eemshaven waar ook wordt gekeken hoe de restwarmte optimaal kan worden ingezet. Energie besparen past volgens Swinkels binnen de ambities om circulair te ondernemen. De brouwer gebruikt hiervoor haar eigen berekening, de Swinkels Circularity Index (SCI) om te meten hoever ze is met circulair ondernemen. De berekeningsmethodiek van de SCI maakt het mogelijk de circulariteit van het gehele bedrijf te koppelen aan concrete doelstellingen, inzicht te krijgen in de processen en zo nodig bij te sturen. De familiebrouwer verwacht hiermee in 2020 op een circulariteitsscore van 48 procent uit te komen.

Het familiebedrijf gelooft in een mix van energiebronnen en kijkt dus ook naar andere duurzame energiebronnen, namelijk inkoop van groene elektriciteit, biogas en waterstof. Ook test ze met ijzerpoeder als brandstof voor het genereren van warmte. Recent presenteerde Swinkels Family Brewers samen met TU Eindhoven en het Metal Power Consortium de industriële installatie met ijzerpoeder als nieuwe circulaire brandstof. Daarnaast wordt er onderzocht of geothermie een oplossing kan zijn voor een deel van de energiebehoefte.

Dossiers
Lees ook
Nieuwe brouwinstallatie voor Bavaria 0.0%

Nieuwe brouwinstallatie voor Bavaria 0.0%

Brouwerij Bavaria heeft een nieuwe 0.0% brouwinstallatie voor alcoholvrij en alcoholarm bier. Met deze brouwinstallatie, genaamd Fenix, gaat Bavaria een nieuw alcoholvrij bier brouwen dat volgens de brouwer vergelijkbaar is met alcoholhoudend pils.

Gulpener wint Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap

Gulpener wint Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap

Gulpener Bierbrouwerij BV won 25 november de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2020. "Gulpener Bierbrouwerij staat voor duurzaamheid, ambitie en eerlijkheid en maakt deze visie waar door klimaatneutraal bier te produceren binnen hun familiebedrijf”, aldus de jury van de Koning Willem I Prijs.

Spelregels tegen voedselverspilling

Spelregels tegen voedselverspilling

Stichting Samen Tegen Voedselverspilling roept politiek, overheid en bedrijfsleven op om de spelregels rondom voedselverspilling te veranderen. Samen met WUR stelde de stichting 10 spelregels op.