Veilig Verkeer Nederland en drankenbranche blijven samenwerken in Bob-Campagne

Bob campagne_Foto VVN

Vlnr: Evert-Jan Hulshof (VVN), Lucie Wigboldus (Nederlandse Brouwers), Hans Burghoorn (KVNW), Rob Stomphorst (VVN), Peter de Wolf (STIVA) en Joep Stassen (SpiritsNL).

Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de gezamenlijke producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken blijven de komende vier jaar samenwerken in de succesvolle Bob-Campagne. Deze campagne is bekend, wordt gewaardeerd en heeft een duidelijke boodschap.

Vergeleken met vijftien jaar geleden is het aantal automobilisten dat met te veel drank op achter het stuur zit meer dan gehalveerd, laat VVN weten in het persbericht. Sinds de start van de Bob-Campagne in 2001 was er tot 2017 een voortdurende daling van het aantal alcoholincidenten. De laatste meting in 2019 toonde weer een lichte stijging naar naar 2,3 procent. Het is niet bekend wat de oorzaken zijn van deze afwijking van de trend. VVN en de drankenbranche zien het als een aanmoediging om in samenwerking met de overheid de gerealiseerde daling van de afgelopen 20 jaar voort te zetten.

Bob-campagne

De Bob-campagne is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gezamenlijke producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken en Veilig Verkeer Nederland. "Al 20 jaar werken we met veel partners aan de Bob-campagne", zegt verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen. "De kracht van de campagne is dat die heel breed wordt gedragen – door overheid én marktpartijen. Ook STIVA, de vertegenwoordiger van de drankenbranche, gaat VVN weer 4 jaar helpen met de Bob-campagne. Daarom complimenteer ik beide partijen met de verlenging van de samenwerking. Alleen samen zijn we succesvol! Veilig thuiskomen, daar gaat het om. Zeker nu we steeds meer bewegingsvrijheid krijgen."

Heldere boodschap

De boodschap van de Bob-campagne is duidelijk. Spreek vooraf af wie er niet drinkt en dus nuchter terugrijdt naar huis, zodat iedereen veilig thuiskomt. Uit de Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2020 blijkt dat de campagne wordt gewaardeerd met gemiddeld een 7,7.

In 2001 begon de campagne met de slogan ‘Bob jij of Bob ik?’ Tot 2014 stond het maken en naleven van een Bob-afspraak centraal. In de campagne van 2015 is het Bob-concept verbreed naar alle bestuurders. De campagnestrategie zet erop in dat men zich kenbaar maakt als Bob. De slogan en tevens het handelingsperspectief hierbij luidt ‘Ben je Bob, zeg het hardop!’.  

Sociale norm

Veilig Verkeer Nederland hecht er grote waarde aan om het VVN-deel van de Bob-campagne continue te vernieuwen om aandacht en impact te bereiken met het accent op het maken van de Bob-afspraak. Door de positieve toonzetting van de campagne is het niet drinken als je nog moet rijden makkelijker bespreekbaar en tot een zeer breed gedragen norm geworden. De combinatie van voorlichting en handhaving die tijdens de Bob-campagne hand in hand gaan is zeer succesvol gebleken.

Dossiers
Lees ook
Geborgde werkwijze

Geborgde werkwijze

Vanwege de risico's van alcoholhoudende drank voor jongeren dienen alle betrokken ketenpartners ervan op de hoogte zijn dat er een leeftijdsgebonden product wordt verhandeld en dat bij aflevering de leeftijd van de koper gecontroleerd moet worden.

Niet meer dan 25 procent korting bij verkoop alcohol

Niet meer dan 25 procent korting bij verkoop alcohol

Er komt een verbod op prijsacties van meer dan 25 procent korting op de verkoop van alcohol. Dat schrijft Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een kamerbrief over de wijziging van de Drank- en Horecawet.

Trend minder drinken zet door

Trend minder drinken zet door

In 2020 was het percentage Nederlanders dat overmatig en zwaar drinkt lager dan ooit. Dat meldt de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) op basis van de jaarcijfers van het CBS, RIVM en Trimbos Instituut. "De trend dat mensen minder drinken zet zich voort", meldt STIVA.