Verkoop aan particulieren door zelfbedieningsgroothandels

Writing_Klare Taal 146

Per 19 maart 2020 heeft het CBL, de koepelorganisatie van supermarkten en foodservicebedrijven, bekend gemaakt dat zelfbedieningsgroothandels per direct toegankelijk zijn voor particulieren. Dit betekent dat alle klanten welkom zijn, dus ook als zij geen ondernemer zijn. Deze maatregel wordt gezien als een noodzakelijke stap om de voedselvoorziening op peil te houden gedurende de Coronacrisis.

De SlijtersUnie heeft stelling genomen tegen deze ongeoorloofde verkoop. De zelfstandige slijter heeft het in deze dagen al moeilijk genoeg en is goed in staat te voorzien in de vraag. De aangekondigde verkoop door zelfbedieningsgroothandels aan particulieren is een eenzijdig beslissing van het CBL en groothandel. Hiervoor bestaat geen wettelijke grondslag. Gemeenten dienen dus nog altijd te handhaven.

Verzoek handhaving

Wanneer u in de directe omgeving van een zelfbedieningsgroothandel zit die alcoholhoudende drank aan particulieren verkoopt, of anderszins ten aanzien van die verkoop als belanghebbende kunt wordt aangemerkt, kunt u bij de gemeente een verzoek tot handhaving indienen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het door de SlijtersUnie opgestelde model, dat u hierna aantreft. Op de website van de SlijtersUnie , in de rubriek KLACHTEN vindt u dezelfde brief in Word formaat onder de titel ‘modelbrief zelfbedieningsgroothandel’.

Modelbrief

Aan de burgemeester van [naam gemeente] [adres gemeente]

[naam van de gemeente waar u bent gevestigd + datum verzending brief]

Onderwerp: verzoek handhaving jegens [naam zelfbedieningsgroothandel]

Geachte heer/mevrouw, Hiermee vraag ik uw aandacht voor de onbevoegde uitoefening van het slijtersbedrijf door:

[naam zelfbedieningsgroothandel]
[adres vestiging]

nu sprake is van bedrijfsmatig verstrekken van sterke drank aan particulieren voor gebruik elders dan ter plaatse. Er is geen slijtvergunning afgegeven, zodat deze activiteit strijdigheid oplevert met artikel 3 Drank- en Horecawet.

Per 19 maart 2020 heeft het CBL, de koepelorganisatie van supermarkten en foodservicebedrijven, bekend gemaakt dat zelfbedieningsgroothandels per direct toegankelijk zijn voor particulieren. Dit betekent dat alle klanten welkom zijn, dus ook als zij geen ondernemer zijn. Deze maatregel wordt gezien als een noodzakelijke stap om de voedselvoorziening op peil te houden gedurende de Coronacrisis.

De brancheorganisatie voor slijter, de SlijtersUnie heeft stelling genomen tegen deze ongeoorloofde verkoop. De zelfstandige slijter heeft het in deze dagen al moeilijk genoeg en is goed in staat te voorzien in de vraag. De aangekondigde verkoop door zelfbedieningsgroothandels aan particulieren is een eenzijdig beslissing van het CBL en groothandel. Hiervoor bestaat geen wettelijke grondslag. Gemeenten dienen dus nog altijd te handhaven.

[naam van uw slijterij] oefent de detailhandel in alcoholhoudende dranken uit. Door de verkopen van alcoholhoudende dranken door [naam zelfbedieningsgroothandel] aan afnemers voor particuliere doeleinden derven wij omzet en winst. Wij kunnen derhalve als belanghebbende in deze kwestie worden aangemerkt.

Middels deze brief verzoek ik u tot constatering van de geschetste situatie over te gaan en op basis daarvan handhavend op te treden.

Met vriendelijke groet,

[naam + adres van uw slijterij]

Dit is een bericht van de Koninklijke SlijtersUnie uit Klare Taal. Lees hier de meest recente uitgave van Klare Taal nummer 146.

Lees ook
Corona

Corona

In de tien maanden sinds Corona voor het eerst geconstateerd werd in Nederland, heeft het virus diepe sporen achtergelaten in onze samenleving. Niets lijkt meer normaal. Slijters die weinig horecaomzet draaien horen we niet klagen. Slijters die wel veel horecaomzet hadden hebben het zwaar te halen. De horeca staat echt op instorten. Zoals het er nu...

Mondkapjesplicht ingegaan

Mondkapjesplicht ingegaan

Vanaf vandaag, 1 december, geldt in Nederland de mondkapjesplicht. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan moeten mensen in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea en theaters een niet-medisch mondkapje dragen.

Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 (consultatieversie)

Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 (consultatieversie)

De Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 bevat een omzetting van de huidige maatregelen die in de modelnoodverordening staan. De consultatieversie van de ministeriële regeling met maatregelen ter bestrijding van het coronavirus kunt u terugvinden onder deze link.