Verkoop aan particulieren door zelfbedieningsgroothandels

Writing_Klare Taal 146

Per 19 maart 2020 heeft het CBL, de koepelorganisatie van supermarkten en foodservicebedrijven, bekend gemaakt dat zelfbedieningsgroothandels per direct toegankelijk zijn voor particulieren. Dit betekent dat alle klanten welkom zijn, dus ook als zij geen ondernemer zijn. Deze maatregel wordt gezien als een noodzakelijke stap om de voedselvoorziening op peil te houden gedurende de Coronacrisis.

De SlijtersUnie heeft stelling genomen tegen deze ongeoorloofde verkoop. De zelfstandige slijter heeft het in deze dagen al moeilijk genoeg en is goed in staat te voorzien in de vraag. De aangekondigde verkoop door zelfbedieningsgroothandels aan particulieren is een eenzijdig beslissing van het CBL en groothandel. Hiervoor bestaat geen wettelijke grondslag. Gemeenten dienen dus nog altijd te handhaven.

Verzoek handhaving

Wanneer u in de directe omgeving van een zelfbedieningsgroothandel zit die alcoholhoudende drank aan particulieren verkoopt, of anderszins ten aanzien van die verkoop als belanghebbende kunt wordt aangemerkt, kunt u bij de gemeente een verzoek tot handhaving indienen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het door de SlijtersUnie opgestelde model, dat u hierna aantreft. Op de website van de SlijtersUnie , in de rubriek KLACHTEN vindt u dezelfde brief in Word formaat onder de titel ‘modelbrief zelfbedieningsgroothandel’.

Modelbrief

Aan de burgemeester van [naam gemeente] [adres gemeente]

[naam van de gemeente waar u bent gevestigd + datum verzending brief]

Onderwerp: verzoek handhaving jegens [naam zelfbedieningsgroothandel]

Geachte heer/mevrouw, Hiermee vraag ik uw aandacht voor de onbevoegde uitoefening van het slijtersbedrijf door:

[naam zelfbedieningsgroothandel]
[adres vestiging]

nu sprake is van bedrijfsmatig verstrekken van sterke drank aan particulieren voor gebruik elders dan ter plaatse. Er is geen slijtvergunning afgegeven, zodat deze activiteit strijdigheid oplevert met artikel 3 Drank- en Horecawet.

Per 19 maart 2020 heeft het CBL, de koepelorganisatie van supermarkten en foodservicebedrijven, bekend gemaakt dat zelfbedieningsgroothandels per direct toegankelijk zijn voor particulieren. Dit betekent dat alle klanten welkom zijn, dus ook als zij geen ondernemer zijn. Deze maatregel wordt gezien als een noodzakelijke stap om de voedselvoorziening op peil te houden gedurende de Coronacrisis.

De brancheorganisatie voor slijter, de SlijtersUnie heeft stelling genomen tegen deze ongeoorloofde verkoop. De zelfstandige slijter heeft het in deze dagen al moeilijk genoeg en is goed in staat te voorzien in de vraag. De aangekondigde verkoop door zelfbedieningsgroothandels aan particulieren is een eenzijdig beslissing van het CBL en groothandel. Hiervoor bestaat geen wettelijke grondslag. Gemeenten dienen dus nog altijd te handhaven.

[naam van uw slijterij] oefent de detailhandel in alcoholhoudende dranken uit. Door de verkopen van alcoholhoudende dranken door [naam zelfbedieningsgroothandel] aan afnemers voor particuliere doeleinden derven wij omzet en winst. Wij kunnen derhalve als belanghebbende in deze kwestie worden aangemerkt.

Middels deze brief verzoek ik u tot constatering van de geschetste situatie over te gaan en op basis daarvan handhavend op te treden.

Met vriendelijke groet,

[naam + adres van uw slijterij]

Dit is een bericht van de Koninklijke SlijtersUnie uit Klare Taal. Lees hier de meest recente uitgave van Klare Taal nummer 146.

Lees ook
Nieuwe cao Drankindustrie en de Groothandel in Dranken van kracht

Nieuwe cao Drankindustrie en de Groothandel in Dranken van kracht

De nieuwe cao voor de Drankindustrie en de Groothandel in Dranken is ingegaan. Op 20 augustus is de cao gepubliceerd in de Staatscourant. Dat meldt SpiritsNL op de website.

Empack Reconnect wordt online only evenement

Empack Reconnect wordt online only evenement

Empack Reconnect, de vakbeurs voor verpakkingstechnologie, wordt een volledig online evenement dat op donderdag 17 september plaats vindt. Dit betekent dat de fysieke vakbeurs in Jaarbeurs Utrecht niet doorgaat. Onlangs kondigde Easyfairs Empack Reconnect aan als hybride verpakkingsevenement, maar de meerderheid van de community bleek de voorkeur te...

Corona veroorzaakt daling bierverkoop AB InBev en Heineken

Corona veroorzaakt daling bierverkoop AB InBev en Heineken

De coronacrisis zorgde de afgelopen maanden voor een daling van de bierverkoop van de grote brouwerijen AB InBev en Heineken. In veel landen sloot de horeca vanwege het coronavirus de deuren, wat een negatief effect had op de verkoop van bier. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van beide brouwerijen.