Alcohol op elke hoek van de straat: willen we dat?

Wijnflessen_Klare Taal

Initiatiefwet van Kamerlid Ziengs onaanvaardbaar voor Alcoholalliantie

Deze maand heeft VVD Kamerlid Erik Ziengs zijn definitieve wetsvoorstel ingediend voor het versoepelen van de regels voor de verkoop en het schenken van alcohol. De strekking van deze wet is dat gemeenten een Drank- en Horecawetvergunning kunnen geven aan bijna iedere lokale winkel en dienstverlener die bier en wijn als nevenactiviteit wil verkopen en schenken. Denk daarbij aan kledingen boekwinkels, kappers, massagesalons, fietsenmakers, wasserettes en hakkenbars. Formeel heet het wetsvoorstel ‘Regulering Mengformules’, maar het gaat over ‘blurring’, ofwel vervaging van de grenzen tussen horeca, slijterij, winkel en dienstverleners.

Raad van State twijfelt aan argumentatie van de initiatiefwet van Ziengs

De Raad van State heeft al in 2018 advies uitgebracht over de blurring-wet van Ziengs. De kern van het advies was dat het wetsvoorstel niet strookt met het doel van de Drank- en Horecawet, namelijk het verminderen en voorkomen van drankmisbruik. Het argument van Ziengs is dat zijn plannen ertoe leiden dat winkelgebieden vaker bezocht zullen worden en de leegstand van winkelpanden wordt tegengegaan, daarbij verwijzend naar een proefproject. De Raad van State vindt de wet niet goed genoeg onderbouwd, zo zouden de mengvormen 'niet daadwerkelijk bijdragen' aan het stimuleren van winkelgebieden. Ook houdt Ziengs volgens de Raad van State onvoldoende rekening met de belangen van de volksgezondheid.

Alcoholalliantie AAN: de initiatiefwet van Ziengs is schadelijk voor onze volksgezondheid en staat haaks op het Nationaal Preventieakkoord

Als Ziengs zijn zin krijgt zal het aantal locaties waar alcohol kan worden gekocht en gedronken en waar reclame voor alcohol wordt gemaakt, sterk worden uitgebreid. Het zal vooral gaan om allerlei onverwachte plaatsen. Op elke straathoek kun je dan drank kopen en aangeboden krijgen en dat ook nog eens gedurende de hele dag. Daarmee wordt het kopen en drinken van alcohol verdergaand genormaliseerd. Dat is naar de mening van de Alcoholalliantie AAN een zeer ongewenst signaal voor kinderen en voor mensen die een alcoholprobleem hebben of daarvan in herstel zijn.

Ook gaan de voorstellen van Ziengs volgens AAN in tegen de plannen van het Nationaal Preventieakkoord van staatssecretaris Paul Blokhuis die bedoeld zijn om problematisch alcoholgebruik te beperken. De initiatiefwet van Ziengs is eveneens in strijd met de beleidsaanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De WHO adviseert haar leden al jaren om de nu al reeds ruime beschikbaarheid van alcohol te beperken.

Een recent rapport van Berenschot, geschreven in opdracht van staatssecretaris Blokhuis, concludeert dat een toename van alcoholverkooppunten een negatief effect heeft op de volksgezondheid en de openbare orde.

Drempel naar slijter wordt verlaagd

Ziengs schrapt in zijn voorstel het wetsartikel in de Drank- en Horecawet over het nu verplichte sluisje tussen de supermarkt en de inpandige slijterij. Daarmee wordt voor bezoekers van een supermarkt de drempel verlaagd om sterke drank te kopen. Ook deze maatregel draagt bij aan de normalisering van alcoholgebruik in onze samenleving en is daarmee eveneens strijdig met het doel van het Nationaal Preventieakkoord.

Handhaving van de Drank- en Horecawet wordt ingewikkelder

Als het wetsvoorstel van Ziengs door het Parlement zou komen, wordt de handhaving van de Drank- en Horecawet voor de lokale alcohol-inspecteurs veel ingewikkelder. Er komen in dat geval 5 typen vergunningen die per gemeente en zelfs per wijk kunnen verschillen. Een gevolg hiervan kan zijn dat effectieve handhaving van o.a. de leeftijdsgrens van 18 jaar, nog verder onder druk komt te staan.

Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN)

Het doel van deze Nederlandse Alcoholalliantie is dat de aanpak van de omvangrijke alcoholproblematiek in Nederland primair wordt gebaseerd op de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO.

Leden van de Alcoholalliantie

De leden van AAN zijn: Cliëntenorganisatie Het Zwarte Gat, FAS (Stichting Foetaal Alcohol Syndroom Nederland), Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, NVDI (Nederlandse Vereniging voor Drank- en Horecawet Inspecteurs), NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie), maandblad LEF, Stichting Positieve Leefstijl (IkPas project), Stichting Us Blau Hiem en Verslavingskunde Nederland (organisaties voor Verslavingszorg). Ook kent de Alcoholalliantie een aantal leden op persoonlijke titel.

Dossiers
Lees ook
Alcoholvrij kan drempel verlagen voor alcohol

Alcoholvrij kan drempel verlagen voor alcohol

Jongeren denken dat reclames voor alcoholvrije dranken helpen om te kiezen voor een alcoholvrij alternatief. Maar ze denken ook dat alcoholvrije dranken de drempel verlagen om dezelfde drank met alcohol te proberen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM en Trimbos Instituut.

Niet meer stunten met prijzen kratje bier of fles wijn

Niet meer stunten met prijzen kratje bier of fles wijn

Vanaf 1 juli mogen supermarkten en slijters niet meer stunten met de prijzen van een kratje bier of een fles wijn. Vanaf die datum zijn prijsacties met meer dan 25 procent korting niet meer toegestaan. Dat staat in de nieuwe Alcoholwet, die alcoholmisbruik moet verminderen.

Veilig Verkeer Nederland en drankenbranche blijven samenwerken in Bob-Campagne

Veilig Verkeer Nederland en drankenbranche blijven samenwerken in Bob-Campagne

Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de gezamenlijke producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken blijven de komende vier jaar samenwerken in de succesvolle Bob-Campagne.