Wetsvoorstel Ziengs bedreigt doelstelling Nationaal Preventieakkoord

Wetsvoorstel Ziengs Het deze zomer ingediende initiatief wetsvoorstel van Erik Ziengs (VVD) hangt volgens de Koninklijke SlijtersUnie als een zwaard van Damocles boven de alcohol paragraaf in het Nationaal Preventieakkoord. Het voorstel beoogt ondernemers meer ruimte te bieden voor verstrekking van alcohol en creëert een toename van verstrekkingspunten. 

Wetsvoorstel Ziengs

Door het voorstel kunnen alcoholhoudende dranken geschonken en verkocht worden bij kappers, boekhandels en andere niet daarvoor uitgeruste ondernemingen. Bovendien leidt het voorstel ertoe dat sterke drank feitelijk in de supermarkt belandt, en niet meer – zoals nu – in aparte slijtlokaliteiten hoeft te staan. Een slijtlokaliteit kan naadloos in een andere winkel worden ingepast. Het schap van de supermarkt kan dan hetzelfde schap zijn als dat van de ingebouwde slijterij, zonder dat er enige visuele scheiding zichtbaar is.

Nationaal Preventieakkoord

Het Nationaal Preventieakkoord erkent het positieve verband tussen de toename van de beschikbaarheid en alcohol gerelateerde schade. Vanuit die gedachte ligt het volgens de Koninklijke SlijtersUnie meer voor de hand dat het aantal verstrekkingspunten wordt beperkt, in plaats van uitgebreid zoals in het voorstel van Ziengs. De partijen die bij het Preventieakkoord zijn betrokken, hopen dat de huidige Kamermeerderheid zich dit realiseert en het voorstel van Ziengs afwijst.

Koninklijke SlijtersUnie

Ron Andes, voorzitter van de Koninklijke SlijtersUnie, de brancheorganisatie voor slijters: “We zijn blij dat ondertekenaars van dit akkoord het met ons eens zijn dat accijnsverhoging geen oplossing vormt voor problematisch alcoholgebruik en dat het verband tussen de toename van de beschikbaarheid en alcohol gerelateerde schade is erkend.” Hij vervolgt: “Het Nationaal Preventieakkoord is een belangrijke stap op weg naar een gezonder Nederland. Daarmee zijn we er helaas nog niet. De volgende krachtmeting zal het wetsvoorstel van Ziengs zijn. Ik kan alleen maar hopen dat de Kamer dit zeer kritisch zal benaderen, omdat anders de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord een illusie zullen blijken te zijn.”

Lees ook
Nieuwe Alcoholwet

Nieuwe Alcoholwet

De nieuwe alcoholwet treedt vermoedelijk 1 juli 2021 in werking. De Koninklijke Slijtersunie zet de hoofdlijnen van de nieuwe Alcoholwet op een rij.

Naleven leeftijdgrens

Naleven leeftijdgrens

In zijn e-mail aan de leden van 1 februari jl. heeft Ron Andes een oproep gedaan tot verbetering van de naleving. In het onderstaande artikel, met eenzelfde strekking, wordt dieper op de materie ingegaan.

Terugblik Voorzitterschap SlijtersUnie Ron Andes

Terugblik Voorzitterschap SlijtersUnie Ron Andes

Op 17 mei aanstaande neemt Ron Andes afscheid als voorzitter van de SlijtersUnie. In de onderstaande bijdrage kijkt hij terug op 12 jaar voorzitterschap. Wie hem gaat opvolgen is op dit moment nog niet zeker. Zodra binnen het bestuur overeenstemming is over een voordracht, zullen de leden hierover geïnformeerd worden.